ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2551)

บรรยากาศการบริการ ของหน่วย Multimedia Center

บรรยากาศการบริการ ของหน่วย Multimedia Center ณ ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ หลังปรับปรุงบริการใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2551