ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2551)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระเกียรติ เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระเกียรติ เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 10.00-10.30 น. หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ