ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2551)

อบรม"การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Live Cycle Designer" รุ่นที่ 1

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน วิทยากรโดย : วรัษยา สุนทรศารทูล วันที่ 24 มกราคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์