ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2554)

ศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสารฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบวารสาร ให้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554