ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2554)

ต้อนรับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Chungnum National University สาธารณรัฐเกาหลี ที่มาลงนามความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 20 มกราคม 2554