ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2554)

การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น รุ่นที่ 14
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554