ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2554)

Presentation แบบมืออาชีพด้วย Powerpoint 2007 รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554