ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2555)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ตามโครงการแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 5 มกราคม 2555 (หนังสือจำนวน 300 ชื่อเรื่อง 544 เล่ม / วารสารจำนวน 144 เล่ม )