ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข