ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

รศ.ดร.พลังพล คงเสรี นำคณะชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข์