ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ พระประธานประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์