ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือพร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่ ชมนุมนิสิตลาว แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้แก่สถาบันการศึกษาของประเทศลาวที่ขาดแคลน ตามโครงการ "Shares knowledge, Opportunities and Responsibilities"
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2556 จังหวัดเชียงขวาง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(หนังสือ จำนวน 376 ชื่อเรื่อง 792 เล่ม วารสารจำนวน 38 ชื่อเรื่อง 398 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)

วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)