ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ตามกิจกรรม "แบ่งปันความสุข ด้วยตัวหนังสือ" จำนวน 8 ราย

วันที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)