ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
(หนังสือจำนวน 154 ชื่อเรื่อง 870 เล่ม /วารสารจำนวน 22 ชื่อเรื่อง 79 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)

วันที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)