ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

กิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ เวลา 8.00-17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์