ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

ห้องสมุดสตางค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่ 14 มกราคม 2556 ณ งานวิจัย