ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

ผศ.ดร.สุจินดา ธนะภูมิ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2nd Taiwan-Thailand Bilateral Mini-Symposium : Chemistry for Creative Economy จาก College of Agronomy and Biotechnology, China Agricultural University เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์