ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขร่วมงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ตอน Science Kids วันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท