ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล