ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ ที่ได้รับ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2556 จาก มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที่ 31 มกราคม 2557 ณ. ห้อง PR422