ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารพร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านแก้ว ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี (หนังสือ 155 ชื่อเรื่อง/ 594 เล่ม; วารสาร 13 ชื่อเรื่อง/ 737 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการศึกษา) วันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)