ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับปฏิทินใหม่ 2557 และสมุดบันทึกประจำวันปีใหม่และปีเก่า จาก บริษัท เบเจอร์ บี.กริม ประเทศไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการรับบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2557 ของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารพร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ต.เหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย (หนังสือ138 ชื่อเรื่อง/940 เล่ม; วารสาร 8 ชื่อเรื่อง / 274 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา) วันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)