ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ และแบบแขวน พร้อมสมุดบันทึกประจำวัน จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)