ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบสิ่งพิมพ์อันเป็นประโยชน์ ให้แก่ แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อจัดหาเข้าห้องสมุดของชุมชน (หนังสือ 446 ชื่อ/1034 เล่ม ; วารสาร 18 ชื่อ/ 525 เล่ม) วันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)