ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกล่าม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือและจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน (หนังสือจำนวน 297 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการเรียนการสอน) วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)