ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)