ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากฝ่ายกฎมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558
วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากบริษัท เบอเจอร์ บี. กริม (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558