ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือจากตัวแทนผู้บริหารในนามมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท JSL Global Media จำกัด
เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ทางห้องสมุดฯ
วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์