ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากตัวแทนจากฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558 และสมุดบันทึกปีใหม่และเก่า
วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์