ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากตัวแทนจากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558
วันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558