ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากผู้แทนจากบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558
วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์