ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558
วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก, อุปกรณ์สำหรับครูและเด็กนักเรียน และอื่นๆ จากสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558 และกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดฯ

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558