ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2562)

บุคลากรงานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Stang Co-working Space เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.โดย คุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายสรุป แนะนำบริการภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และ Stang Co-working Space ทั้งในส่วนของความเป็นมา ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น