ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษาเยอรมัน ห้อง 72 ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย