ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2545)

รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ ประจำปีการศึกษา 2544
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 4 กรกฎาคม 2545