ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2562)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข พิธีทำบุญในช่วงเช้า ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช่วงบ่ายร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการอันเป็นคุณูปการจากท่านอาจารย์สตางค์ "100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk : One in a hundred" ภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานตอบคำถามพร้อมมอบของที่ระลึกสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข