ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2562)

ถ่ายทำรายการสารคดี กระจกหกด้าน

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี ให้สัมภาษณ์ทีมงานรายการสารคดี กระจกหกด้าน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข