ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2566)

แสดงความยินดีกับ นางสาวนุชสรา บุญครอง ในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหารและบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชสรา บุญครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565