ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2566)

พิธีวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกในโอกาสงานครบรอบ 104 ปีชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหารและบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกในโอกาสงานครบรอบ 104 ปีชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ตึกเคมี และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นจากการเป็น โรงเรียนเตรียมแพทย์ และพัฒนาเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งคณบดีท่านแรก เมื่อ พ.ศ. 2503 ต่อมา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้พระนามาภิไธย "มหิดล" เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2512 จึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับแต่นั้นเป็นต้นมา