ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2566)

กิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Presentation by Tome

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Presentation by Tome เพื่อประยุกต์ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับช่วยสร้างสไลด์งานนำเสนออย่างง่าย ครบ จบในที่เดียว ผ่านการเขียนคำสั่ง (Prompt) มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 31 ท่าน