ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2548)

บรรยายและฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การอ้างอิงเอกสารวิธีการนำเสนอข้อมูลในการสัมนา

การบรรยายและฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การอ้างอิงเอกสารวิธีการนำเสนอข้อมูลในการสัมนา (ประกอบวิชาสัมมนา SCAG 487) สำหรับ นศ. ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์การอาหาร และวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวน 31 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2548 เวลา 12.00-14.00 น.