ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2548)

งานพิธีทำบุญครบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข

งานพิธีทำบุญครบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

เริ่มพิธีสงฆ์ ณ ห้องสมุด ชั้น 2 เวลา 10.00 น.

พระสงฆ์ 9 รูป (จากวัดราชผาติการาม) เจริญพระพุทธมนต์

ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และบรรดาแขกผู้มีเกียรติชั้นผู้ใหญ่

นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีรับทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประมาณ 150 คน

พระสงฆ์เจิมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยเจิม ณ บริเวณ เหนือภาพวาดของ "ท่านอาจารย์สตางค์"

ศ. เกียรติคุณ กำจร มนุญปิจุ ทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ

ชม "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข" บนชั้น 3 ของห้องสมุด

และ "หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" บริเวณชั้น 2

ชมภาพถ่าย และวาทะของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ทั้ง 10 ท่าน

แขกผู้มีเกียรติเดินขึ้น-ลงบันได เยี่ยมชมกันตามอัธยาศัย

ภาพ และวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นประวัติศาสตร์ของคณะฯ

ภาพ และบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับท่านอาจารย์สตางค์

ชมวิดีทัศน์ประวัติการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องสมุดชั้น 1

ชมวิดีทัศน์บันทึกคำบอกเล่า จากการสัมภาษณ์อาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 16 ท่าน เพื่อย้อนรอยรำลึกถึงท่านอาจารย์สตางค์

คณาจารย์และคณะผู้บริหารยุคปัจจุบัน ให้ความสนใจเป็นอันมาก

สัมภาษณ์คุณเครือวัลย์ สมณะ อดีตเลขาส่วนตัวของท่านอาจารย์สตางค์

วิดีทัศน์ดิจิตอล "ที่ระลึกพิธีทำบุญครบรอบ 86 ปีฯ" ได้รับการตัดต่อและเรียบเรียงใหม่ จัดทำเป็นแผ่นซีดี

และมอบเป็นอภินันทการแด่อาจารย์และผู้มีเกียรติ ทั้ง 16 ท่าน ที่ให้สัมภาษณ์บันทึกคำบอกเล่าเกี่ยวกับท่านอาจารย์สตางค์

ศ. สถิตย์ สิริสิงห และ ศ. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สองนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ตรวจเยี่ยมการจัดทำหอเกียรติยศ (Hall of Fame)

ศ. ประเสริฐ โศภน และ ศ. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ลำดับที่ 7 และ 10 ของคณะฯ

ศ. อมเรศ ภูมิรัตน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ลำดับที่ 6 และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์คนปัจจุบัน

ศ. ศกรณ์ มงคลสุข นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ลำดับที่ 9 และบุตรชายคนเดียวของท่านศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข