ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกรกฎาคม 2554)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมทำบุญในงานตักบาตรหนังสือดีครั้งที่ 10 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2554  จัดโดยสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
14 กรกฎาคม 2554 เวลา 7:00-9:00 น ณ ลานหน้าอมรินทร์พลาซ่า