ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกรกฎาคม 2554)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 92 ปี ศาสตราจารยสตางค์ มงคลสุข
14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10:00-12:00 น ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข