ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2548)

The 16th International Course on "Biology of Disease Vectors"

คณะผู้เข้าร่วมประชุมอบรมทางวิชาการนานาชาติ The 16th International Course on "Biology of Disease Vectors" จำนวน 100 คน จาก 20 ประเทศ (จัดโดยศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์) เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 13 มิถุนายน 2548 เวลา 16.00-17.00 น.