ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

ต้อนรับนักศึกษา KEI-Intel Science Talent Project จากสหรัฐอเมริกา

ให้การต้อนรับนักศึกษา KEI-Intel Science Talent Project จากสหรัฐอเมริกา ที่มาทำวิจัยระยะ 1 เดือนในคณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับวิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 11.30-12.00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข