ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

ต้อนรับผู้ปกครอง ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์

ให้การต้อนรับผู้ปกครอง จำนวน 50 คน ที่มาร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 15.15-16.00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข