ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ e-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional รุ่นที่ 8"

อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ e-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional รุ่นที่ 8" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท วันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง P114