ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 23"

อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 23" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท วันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง P114