ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 3"

อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 3" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง P114